06 10888630 info@mphypotheken.nl

De woningwaardegrens voor toepassing van de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting (OVB) voor 2024 is nu al bekendgemaakt. Deze waardegrens stijgt dan fors: van € 440.000 in 2023 naar € 510.000 in 2024. De stijging van de woningwaardegrens 2024 is gebaseerd op de veranderingen in de landelijke gemiddelde WOZ-waarde in 2023.